GymDanmark

Frivillig i GymDanmark

At være frivillig i GymDanmark spænder lige fra at hjælpe til ved stævner og events til at sidde som valgt udvalgsmedlem. Uanset hvilken plads du fylder ud, så bliver du en 'del af familien' og repræsenterer forbundet for en kortere eller længere periode.

 

Retningslinjer for folkevalgte

Som valgt folkevalgt har du mulighed for:

  1. Transportgodtgørelse til følgende:

      Se gældende takster i forbundets økonomiske og administrative retningslinjer, som du finder her
      Hør desuden dit udvalg for mere information om transportgodtgørelses regler.

 

  1. Dækning af udgifter:

     Hør i udvalg/bestyrelse om mulighederne for dækning af denne slags udgifter.
     Se gældende takster i forbundets økonomiske og administrative retningslinjer, som du finder
her
      

 

  1. Refusion af udgifter:

Hør i udvalg/bestyrelse om mulighederne for dækning af denne slags udgifter.
Se gældende regler i forbundets økonomiske og administrative retningslinjer, som du finder her

 

  1. Gratis entre til:

 

 


© GymDanmark