GymDanmark

Medlemsregistrering

 

Fra den 1. december – 31. januar er der åbent for medlemsregistreringen. Hvad enten din forening er medlem af ét eller flere hovedforbund (GymDanmark/DGI), skal I kun registrere medlemmerne en gang – samme sted.

Hvor og hvornår skal medlemstallene registreres?
medlemstal.dk registrerer I jeres medlemmer. Det er også her I finder vejledning til de fælles registreringsregler. Foretrækker du en visuel vejledning, kan du se en videoguide om medlemsregistrering her videoguide.medlemstal.dk

Hovedtrækkene i medlemsregistreringen er:
• Kun ét medlem pr. kontingent
• Alle, der har været aktivt medlem i tre måneder eller mere, tælles med
• Foreninger skal kun indberette medlemstal én gang, selvom de er medlem af flere af idrætsorganisationerne

Hvis du vil vide mere om den konkrete medlemsregistrering, som eksempelvis hvordan flerstrengede foreninger medlemsregistrerer, eller hvordan det er med medlemmer som er meldt ud i årets løb, så læs mere i vejledningen som du finder på dette link.

Derfor er den korrekte medlemsregistrering vigtig
Som medlemsforening i GymDanmark er jeres medlemsoplysninger guld værd, fordi de fortæller os nemlig meget om, hvem I er.
Alle forbundets medlemstilbud udvikles ud fra den viden vi har om jer, så aktiviteter målrettes til det, I har brug for.
Medlemstallene danner også baggrund for de tilskud I kan opnå hos kommunen og for den årlige kontingentopkrævning.

 

Vi beder jer om at være opmærksomme på følgende i forbindelse med indberetningen:

1. Nye aldersgrupper
Fem aldersgrupper er blevet til otte aldersgrupper i år.
Aldersgrupperne hedder nu: 0-6 år, 7-12 år, 13-18 år, 19-24 år, 25-39 år, 40-59 år, 60-69 år og 70 år og op.

2. Vælg ’gymnastik’ og/eller ’fitness’
Vi henstiller til, at jeres medlemmer indberettes under aktiviteten ’Gymnastik’ og/eller ’Fitness’, såfremt jeres aktiviteter har karakter af dette.

Det gør vi, fordi hvis I indberetter medlemmer i andre kategorier (se eksemplerne herunder), så tæller jeres indberettede medlemmer ikke med i GymDanmarks medlemstal, da disse aktiviteter primært bruges af medlemmer under Dansk Arbejder Idræt, KFUMs Idrætsforbund og Dansk Militært Idrætsforbund.

 • Børneidræt – tværidrætslig
 • Familieidræt – tværidrætslig
 • Idræt om dagen
 • Idræt for Seniorer
 • Øvrige aktiviteter
 • Øvrige Idrætslige aktiviteter

Jeres forenings medlemstal er summen af jeres indberettede medlemmer under aktiviteterne ’Gymnastik’ og ’Fitness’.

3. Under ’gymnastik’ skal I udspecificere, hvilken slags gymnastik, det drejer sig om
Når I indberetter gymnastikmedlemmer i CFR-registreringen, så vil der komme et ekstra vindue op.
Her vil vi gerne have jer til at udspecificere, hvor mange af jeres gymnastikmedlemmer, der dyrker en af følgende gymnastikarter (både med og uden konkurrence):

 • Rope Skipping
 • Trampolin
 • Tumbling
 • Springgymnastik/TeamGym
 • Rytmisk Gymnastik/Grand Prix
 • Idrætsgymnastik
 • Sports Acro

Summen af medlemmer fordelt på gymnastikarterne kan sagtens være mindre end foreningens samlede gymnastikmedlemmer.

4. Hvad er ’fitness’?
I 2016 blev ’Fitness’ blev oprettet som en selvstændig aktivitet i CFR.
Det betyder, at alle medlemmer, der deltager på ”Fitness holdtræning” og ”Træning i motionscenter med/uden maskiner” skal registreres under aktiviteten ’Fitness’.
Vi ved, at det kan være svært at vurdere, hvornår holdtræning er ’Fitness’ og derfor har vi lavet en lille guideline.
Fitness er:

 • Individuel træning (fx i maskiner)
 • Holdtræning
  • Alsidig træning, der rummer styrketræning, konditionstræning, koreografi, mindfulness og udstrækningsøvelser. Det kan fx være:
  • Styrketræning i maskiner og med frie vægte
  • Indoor cycling
  • Funktionel træning, fx crossgym og udendørs træning
  • Puls og styrke, mave-baller-lår, stram op
  • Aerobic, dance og step
  • Yoga
  • Pilates
 • En aktivitet, der kan dyrkes selvstændigt og som supplement til en anden idræt

Her kan du få mere at vide
• Foreningerne kan kontakte info@medlemstal.dk eller 7020 1800 mandag til torsdag mellem kl. 10:00 til 14:00.
• På GymDanmarks forbundskontor kan du kontakte Betina Juul Nielsen tlf. 4326 2648

 

 


© GymDanmark