GymDanmark

Koda

Alle, der benytter musik på steder, som er offentlige i ophavsretslovens forstand, skal betale vederlag til Koda. Vær på forkant og noter allerede nu betaling af Kodaafgift på foreningens huskeliste.

 

Ifølge ophavsretsloven skal man betale for at bruge musik i det offentlige rum. Det betyder at brug af musik ved foreningens hjemmeopvisning skal indberettes til Koda, det samme gælder også for evt. videoklip på foreningens hjemmeside eller facebookside.
Det er nemt at betale på Kodas hjemmeside, og nu er det også muligt at oprette en abonnementsordning, så det hele sker automatisk. Abonnementet har tre fordele:

1: I betaler en fast minimumspris uanset antallet af tilskuere.

2: I skal ikke indberette til Koda efter hver gymnastikopvisning.

3: I modtager kun en faktura årligt.

Læs mere her.

 

 


© GymDanmark